PROXECTO DE INVESTIGACIÓN LIÑA COOP EXPEDIENTE: 2008/000095-0