Orde do 9 de outubro de 2015 pola que se estabelecen os domingos e festivos nos que se autoriza a apertura de estabelecementos comerciais no 2016: 3 de