FEIRA MULTISECTORIAL 2009


1 7 8 9

HOMENAXE A D. ELISEO MOURELLE RIAL


1 7 8 9 10 11

ASEMBLEA XERAL


CURSO ATENCIÓN AO CLIENTE


CURSO TPC


MESA REDONDA "CRISE ECONOMICA E AMPLIACIÓN DO POLÍGONO INDUSTRIAL"


PRESENTACIÓN DO ESTUDO DE VIABILIDADE DO CCA - EIXE COMERCIAL


MESA REDONDA "PLAN DIRECTOR DE ESTRADAS DE GALICIA"


CURSO CONTABILIDADE