FEIRA MULTISECTORIAL 2009


1 2 3 9

HOMENAXE A D. ELISEO MOURELLE RIAL


1 2 3 11

ASEMBLEA XERAL


CURSO ATENCIÓN AO CLIENTE


CURSO TPC


1 2

MESA REDONDA "CRISE ECONOMICA E AMPLIACIÓN DO POLÍGONO INDUSTRIAL"


1 2 3 5

PRESENTACIÓN DO ESTUDO DE VIABILIDADE DO CCA - EIXE COMERCIAL


1 2

MESA REDONDA "PLAN DIRECTOR DE ESTRADAS DE GALICIA"


1 2

CURSO CONTABILIDADE