A Asociación de Empresarios de Santa Comba editou un cuadernillo cos Convenios de Colaboración que ten asinados para informar aos socios das vantaxes, ofertas ou descontos dos que