D. Eliseo Mourelle Rial naceu en Castriz o 3 de marzo de 1931 no seo dunha familia de labradores, tiña 11 irmáns e él ocupaba o sexto lugar