A Asociación de Empresarios xunto á empresa socia Victor Infozone, vai levar a cabo un Curso de Formación de Iniciación a internet. O curso terá unha duración de