O Master en técnico superior en Prevención de Riscos Laborais, está dirixido a titulados universitarios de grao medio ou superior que, pola distribución do seu tempo dispoñible ou