XANTAR EN RECOÑECEMENTO A D. JOSÉ MANUEL ARUFE RIEIRO A Asociación de Empresarios de Santa Comba organiza un Xantar de Recoñecemento a D. José Manuel Arufe Rieiro pola