A nosa directiva

PRESIDENTE – Diego Vilas Boga

VICEPRESIDENTA –  Inés Castro Ambroa

SECRETARIA – Cristina Silva Paredes

TESOUREIRO – Santiago Corzón Martínez

VOGAL – Víctor Manuel Vecino Rey

VOGAL – Patricia Rodríguez Canedo

VOGAL – Marcos Rodríguez Ferreiro

VOGAL – Pablo Pérez Escaríz

Xunta directiva AES