MASTER PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES E-LEARNING

O Master en técnico superior en Prevención de Riscos Laborais, está dirixido a titulados universitarios de grao medio ou superior que, pola distribución do seu tempo dispoñible ou pola distancia do seu lugar de residencia, non poden seguir un curso presencial. Metodoloxía: o/a alumno/a disporá de 9 meses para realizalo curso a través da Plataforma de Teleformación E-RECURSOS www.recursosgalicia.es, durate os cais o/a alumno/a terá total liberdade para realizalos distintos temas desde calquer ordenador conectado a internet, a calquer hora e adicándolle o tempo que estime oportuno. DURACIÓN:o/a alumno/a disporá de 9 meses para a realización do curso completo, durante os cais deberá realizalas 350 horas da parte común e as 100 horas para cada unha das tres especialidades: -3 meses para a parte común -2meses para cada especialidade EVALUACIÓN E TITULACIÓN: -Á finalización do curso realizarase unha proba de evaluación presencial tipo test. -proxecto: o/a alumno/a debe realizar un proxecto por cada especialidade, que deberán ser entregados o mesmo día do exame. -titulación: unha vez superado o curso, e segundo a lei, o/a alumno/a recibirá a certificación qeu lle acreditará para exercer as funcións de Técnico Superior en Prevención de Riscos Laborais, homologado pola Xunta de Galicia e de aplicación en todo o territorio nacional. PREZO: O Concello de Santa Comba asignou un convenio coa emrpesa Recursos Galicia S.L. polo cal os residentes do Concello poderán disfrutar dun 35% de desconto no custe da matrícula con só presentar un certificado de vecindade expedido pola responsable de formación MODALIDADE CUSTO REAL OFERTA CONCELLO TELEFORMACIÓN 1.070 695€ O curso comezará en outubro e o prazo de matriculación remata o 25 de septembro de 2008 pagarase en 3 prazos sen xuros.

Deixa unha resposta

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *